μιμούσωψ

ο
βοτ. γένος αγγειόσπερμων δικότυλων φυτών τής οικογένειας σαποτίδες.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. mimusops (< μῖμος, -ου + ὤψ «όψη»].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.